THERESE BIRKELUND ULVO: THE (FOOL’S) GAME (2011)

For three female voices
Dur.: 30′
WP: Museum of Contemporary Art, Oslo (N), September 2011

Commissioned by BLY with funds from Arts Council Norway

Therese Birkelund Ulvo
  

   
about

The (Fool’s) Game was composed for BLY in 2011. Therese Birkelund Ulvo works in close collaboration with the performing artists she writes for, which attracted BLY to work with her. In this 30-minute long piece, BLY’s expression is partly kept intact, and Ulvo has made the interplay an important part of the composition. At the same time, their expression is challenged: The performers are presented to a new soundscape, as well as to performing a fully composed form. The balance between the structured and the free-form is central to the work, a key aspect to their collaboration.

 
 

program note

 
The (Fool’s) Game
The controlled versus randomness

A planned path is often a horizontal stretch, with focus on the start and stop, and a transport stage between. In this piece, I challenge this proposition by inserting circular cells, like tiny water wheels, into the whole. How can detailed guidelines be bent to a wheel without disturbing the flow? It is in the meeting of chance and control that 
The Fool’s Game unfolds.

If you take a little sound – send it through a stretch – across, through a water wheel or two – further along the flow, what happens to it? It’s undoubtedly influenced by the journey; perhaps it has been twisted and warped, or scratched on the surface. Should it be discarded and removed from play? Make room for new, clean sound objects? No – we recycle. We pick up the sound and look for new qualities. Perhaps the application has changed, but we will find a space for it.

Most of the sound objects used can be considered as excess sounds. Byproduct-sounds of language, sounds we don’t quite know the use of in everyday life. They just lie there, waiting. Some parts are polished, refined drops inspired by vocal music heritage – but these are foreign objects that do not participate in the rules of the game, and have difficulty finding their place.

Through musical play with shapes and game references, the pieces are sewn together into a humorous game with everyday sonic objects – but the game is not just fun play. It can also be burdened and painful – it is not without reason that we talk about the clown who cries behind the mask. To be a fool, the fool must set aside the usual rules of the game and create their own. Fools arise from within society but consider it from the outside. If the three performers do not follow the rules to the letter, the game collapses. It is not possible to fall off and later recover – all stand or fall with each moment.

Snorre Ytterstad’s art has been the direct inspiration for this work.

– Therese Birkelund Ulvo

 
 norsk

The (Fool’s) Game
The controlled versus randomness

Et planlagt forløp er ofte et horisontalt strekk, med fokus på start, stopp og transportetappen mellom. I dette stykket har jeg utfordret det planlagte ved å sette inn sirkulære celler som nærmest fungerer som små vannhjul i helheten. Hvor detaljerte føringer kan man legge for et hjul uten å forstyrre flyten? Det er i møte mellom tilfeldighet og kontroll over hver minste detalj narrens spill utfolder seg.

Hvis man tar en liten lyd – sender den gjennom et strekk – bortover, gjennom et vannhjul eller to – videre i flyten. Hva skjer med den? Den bærer utvilsomt preg av ferden, kanskje har den blitt skakk og skjev eller fått rifter i overflaten. Skal den kastes og tas ut av stykket? Vike for nye rene lydobjekter? Nei – vi resirkulerer. Vi plukker opp den pregede lyden og leter etter nye kvaliteter. Kanskje har bruksområdet endret seg, men vi finner plass.

De fleste lydobjektene som er i bruk kan anses som overskuddslydene oss mennesker i mellom. Bi-lyder fra språket, lyder man ikke helt vet hva kan brukes til i all sin hverdagslighet. De bare ligger der, på vent. Noen steder har det lurt seg inn noen polerte, forfinede drypp inspirert av vokalmusikkens arv – men disse er fremmedobjekter som ikke tar innover seg spillereglene og har vansker med å finne sin plass.

Gjennom musikalsk lek med former og spillreferanser settes delene sammen til et humoristisk spill med lydlige hverdagsobjekter, men spillet er ikke bare lek og moro. Det kan også være alvorstynget og smertefullt – det er ikke uten grunn at man snakker om klovnen som gråter bak masken. For å kunne være narr, må narren sette til side de vanlige spillereglene og skape sine egne. Narren melder seg ut av samfunnet og betrakter det fra utsiden. Hvis ikke de tre utøverne følger spillereglene til punkt og prikke, raser spillet sammen. Her er det ikke mulig å falle av for å senere hente seg inn igjen – alt står og faller på øyeblikket.

Snorre Ytterstads kunst har vært til direkte inspirasjon for dette verket.

– Therese Birkelund Ulvo

listen

 

 

 

past dates

8 November 2014
Østre, nyMusikk, Bergen (N)
w/ Hanna Gjermundrød

26 October 2014
Villa Stenersen, Oslo (N)
w/ Hanna Gjermundrød

8 October 2014
ISCM World Music Days, Wrocław (PL)
The Church of Divine Providence
Performed by singers from Camerata Silesia (PL)

19 September 2014
The SOUND of Music festival, Fredrikstad (N)
Blå Grotte, nyMusikk Østfold
w/ Hanna Gjermundrød

5 April 2014
Tou Scene, nyMusikk, Stavanger (N)
w/ Hanna Gjermundrød

3 April 2014
Kunstmuseet KUBE, Ålesund (N)
w/ Hanna Gjermundrød

30 August 2012
Young Nordic Music Festival, Reykjavík (IS)
Skàlholt Church, Biskupstungur
w/ Andrea Rydin Berge

3 September 2011 (WP)
Museum of Contemporary Art, Oslo (N)
w/ Andrea Rydin Berge